TAKRENNEVASK

Takrenner fulle av mose og løv leder vann dårlig, dette kan føre til vannskade som forsikringen i mange tilfeller ikke dekker. I det perspektivet er kostnaden for takrennevask bagatellmessig og en potensielt svært god investering. Med våre teleskopstenger utfører vi dette sikkert og effektivt.

takvasker ute
takvasker ute

Hva er takrennevask?

Å vaske takrennene vil si å få vekk alt av løv, barnåler, mose og annet som hindrer vannet å nå nedløpet. Om takrennene er algebelagt er dette noe vi også kan hjelpe til med. Har du et tak fult av mose så kan vi fjerne dette også ved hjelp av takvask.

Hvorfor utføre takrennevask?

Om ikke takrenner/nedløp leder vannet bort så kan det havne på steder hvor vi ikke ønsker vann. Takrenner som ikke er rene kan føre til vannskade, og dette er noe som forsikringen vanligvis ikke dekker. Du er selv ansvarlig for at vedlikehold av takrenner er ivaretatt.

takvasker ute
trykkvask

Hvordan vi utfører takrennevask

Vi benytter i de fleste tilfeller teleskopstenger til inspeksjon og vask av takrenner. Både vakum og varmt vann med trykk er metoder som vi benytter til å vaske takrenne. Vi er opptatt å gjøre vedlikeholdet av dine takrenner så skånsom som mulig samtidig som at arbeidet kan utføres sikkert og trygt .

Kontakt oss

1 /5
Anmeldelse på facebook