TAKRENNEVASK

Takrenner fulle av mose og løv leder vann dårlig, dette kan føre til lekkasje som forsikring i mange tilfelle ikke dekker. Med våre teleskopstenger er det lekende lett og ikke minst sikkert og effektivt å få renset.

Hva er takrennevask?

Å rense takrennene vil si å få vekk alt av løv, barnåler, mose og annet som hindrer vannet å renne i nedløpet. Om takrennene er grønske belagte er dette noe vi også kan hjelpe til med. Har du et tak fult av mose så kan vi fjerne dette også ved hjelp av takvask. 

Hvorfor utføre takrennevask?

Om en ikke har takrenner som leder vann så vil dette vannet havne andre plasser som det ikke skal være. Takrenner somer ikke er renset kan føre til vannskade på eiendom, og dette er noe som forsikringsselskapene vanligvis ikke dekke. Du er selv ansvarlig for at vedlikehold av takrenner er ivaretatt.

Hvordan vi utfører takrennevask?

Vi benytter i de fleste tilfeller teleskopstenger til inspeksjon og rens av takrenner. Både vakum og varmt vann med trykk er metoder som vi benytter til å rense takrenne.  Vi er veldig opptatt å gjøre vedlikeholdet av din takrenne så skånsom som mulig samtidig som at arbeidet kan utføre arbeidet sikkert og trygt .