Takvask

Taket er husets 5. fasade og om det er missfarget, fullt grønske ller mosebelagt trekker det ned helhetsinntrykket på eiendommen. Når mosebelagte takstein omtrent blir som nye, blir dette som en ansiktsløftning på din eiendom.

Hva er takvask

Takvask er en kjemisk og mekanisk rens som fjerner alt av forurensning, alger og mose. Taket fremmstår ofte missfarging etter lang tid, og etter en takvask får man omtrent frem takets opprinnelige farge og utrykk. 

Hvorfor utføre takvask?

Takstein som er mosegrodd samler lettere vann og har større risiko for frostsprening. Samtidig som at slik forurensning tærer på taksteinene og bryter dem ned. 

Mosen på taket havner ofte i takrenner og kan føre til fuktskader!

Takvask er i likhet med fasadevask estetikk og vedlikehold.

Hvordan vi utfører takvask

 

Vi utfører normalt takvask ved hjelp av klatre utstyr fra taket, dette gir oss muligheten utføre takvask med beste kvalitet. Vi opplever at dette gir oss god kontroll og oversikt over kvalitet samtidig som at vi avdekker evnt. skadede taksrtein. Vi benytter tilpasset trykk slik at vi får fjernet alt av forurensning uten å skade taksteiene under takvask. 

Vi vasker alle takrenner og nedløp etter endt takvask, vi er også nøye med å plugge nedløp til grunn om  du har dette. Etter taket er vasket kan vi påføre betongtett og toppseal for å forebygge og forlenge resultatet av takvask.

Kontakt oss

  • post@utvendigrenhold.no
  • 38363338

UTVENDIG RENHOLD I TALL

1 /5
Anmeldelse på facebook
100 m2
fasade vasket
1 stk
Vinduer vasket
1 stk
Kunder