Takvask

Taket er husets femte fasade og om det er misfarget, skittent og fullt av grønske eller mose trekker det ned helhetsinntrykket på eiendommen. Når mosebelagte takstein blir omtrent som nye, gir dette en ansiktsløftning på din eiendom.

Hva er takvask?

Takvask er en kjemisk og mekanisk rens som fjerner alt av forurensning, alger og mose. Taket fremstår ofte misfarget etter lang tid, og etter en takvask får man frem takets opprinnelige farge og utrykk. 

Hvorfor utføre takvask?

Takstein som er mosegrodd samler vann og har større risiko for frostsprengning. Samtidig som at forurensning tærer på taksteinene og bryter dem ned. Mosen på taket havner ofte i takrenner/nedløp og kan føre til fuktskader! Takvask er i likhet med fasadevask både estetikk og vedlikehold.

Hvordan vi utfører takvask

Vi utfører normalt takvask ved hjelp av klatreutstyr fra taket, dette gir oss muligheten for å utføre takvask med beste kvalitet. Vi opplever at dette gir oss god kontroll og oversikt over kvalitet samtidig som at vi avdekker evnt. skadede takstein. Vi benytter tilpasset trykk slik at vi får fjernet alt av forurensning uten å skade taksteinen. 

Vi vasker alle takrenner og nedløp etter endt takvask, vi er også nøye med å plugge nedløp som går ned i grunnen om du har dette. Etter taket er vasket kan vi påføre impregnering for å forebygge algevekst og forlenge resultatet av takvask.

Kontakt oss

1 /5
Anmeldelse på facebook