fbpx

TILBUD PÅ VENTILASJONSRENS OG VARMEPUMPERENS ♻️💚 Pust ren luft – spar strøm

UTVENDIG RENHOLDS FRANCHISE KONSEPT​

INGEN STREKKER SEG LENGER

du kan lykkes - se hvordan!

Etter et halvt år med drift har vi både fått god erfaring med hva som skal til for å få opp aktiviteten i en avdeling og at konseptet fungerer godt etter hensikten. 

Ledige franchiser

franchiser i DRIFT

Rogaland

I drift

SØRLANDET

I DRIFT

DRAMMEN

I DRIFT
I DRIFT

Spørsmål og svar

Franchisemodellen gir rask tilgang til utprøvd utstyr, metodikk, kunnskap og erfaringer. Du eier ditt eget selskap og er ansvarlig for egen drift. For rettighetene betales det en franchiseavgift basert på en andel av omsetning.

 
 • Mulighet for bra inntjening med begrenset investering.
 • Minimal administrasjon, ferdige systemer for orde, planlegging og fakturering
 • Være din egen sjef for produksjon og omsetning
 • Eie egen virksomhet
 • Konseptet tilrettelegger for fokus på kunder og utførelse
 • Enkel tilgang på oppdaterte metoder, verktøy og innsatsfaktorer
 • Erfaring og opplæring
 • Systemer
 • Utstyr og innkjøpsavtaler
 • Prosedyrer og bistand 
 • Forstår viktigheten av salg, kvalitet i utførelse, og fornøyde kunder.
 • Motiveres av synlige resultater
 • Ønsker å drive din egen bedrift
 • Er vant til å ta i et tak
 • Motiveres av god inntjeningVår erfaring er at om du står på, kan du oppnå gode resultater!

Med kundefokus, god utførelse, salgsinnsats og stå-på-vilje er det fullt mulig å omsette 1,5 MNOK pr. årsverk / team

Det er et krav om Nok 150.000 i oppstartskapital i form av likvide midler. Oppstartskapitalen skal sikre betalingsevnen i oppstartsperioden.

Vi tilbyr leie av utstyr, slik at investeringsbehovet blir lavt.

 

Har du spørsmål ?

IMG

Jonathan Røthe

Eier Utvendig Renhold Daglig leder Sørlandet

FÅ tilbud fra oss

Innen kort tid!
Ikke forlat oss! 😅

Vi vil gjerne hjelpe deg

Om du fyller ut dette enkelt skjemaet så kan vi sende deg et meget godt tilbud på akkurat det du trenger innen kort tid.