fbpx

TILBUD PÅ VENTILASJONSRENS OG VARMEPUMPERENS ♻️💚 Pust ren luft – spar strøm

Vilkår og Personvern

Innholdsfortegnelse:

 1. Informasjon om Utvendig Renhold AS
 2. Generelle vilkår
  1. Hovedtrekk
  2. Tilbud
  3. Hms
  4. Forsikring
  5. Utførsel av oppdrag
  6. Fakturering
  7. Reklamasjon
  8. Løpende avtaler
 3. Bestilling på nett
  1. Ved bestilling
  2. Tilbud og kampanjer
 4. Personvern
  1. Introduksjon
  2. Behandling av opplysninger
  3. Personvernerklæringen
   1. Hvilke opplysninger vi har om deg
   2. Hvordan bruker vi opplysningene?
   3. Hvem deler vi opplysningene med
   4. Hvor lenge lagrer vi opplysningene
   5. Dine personvernrettigheter
   6. Endringer i personvernerklæringen
   7. Informasjonskapsler
   8. Samarbeidspartnere og tredjepartsaktører

Informasjon om Utvendig Renhold AS

Utvendig Renhold AS (heretter benevnt Utvendigrenhold) har org nr. 925145645 og har forretningsadresse Narviga 10, 4633 Kristiansand. Henvendelser kan sendes til post@utvendigrenhold.no. Utvendigrenhold har STARTBANK og HMS-kort renhold sertifisering som dokumenterer at vi er et seriøst selskap som ivaretar loven, de ansatte og våre kunders interesse til enhver tid. Utvendigrenhold har egne ansatte men driver også et franchisekonsept som er en form for samarbeid mellom to uavhengighet selskaper. Dette er et  samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker, hvor franchisegiver tilbyr et helhetlig forretningskonsept som ikke bare gir tilgang til et bestemt produkt eller tjeneste, men også inkluderer markedsføring, opplæring og løpende driftsstøtte.

Utvendigrenhold er ansvarlig for at alle franchisetakere har riktig opplæring, sertifisering og forsikring. 

Utvendigrenhold har for øyeblikket tilknyttet seg følgende franchisetakere:

Sørlandet: 

Jopro AS org 926 328 085, Skinnerheia 22 4634 Kristiansand.

Kontakt daglig leder: Jonathan Røthe 41662839, jr@utvendigrenhold.no

Rogaland:

Olsens Service AS Org nr 925 104 701, J. Schanche Olsens gate 11 A, 4307 Sandnes

Kontakt daglig leder: Remy Olsen 94170737, ro@utvendigrenhold.no

Oslo:

Alfa Fasade AS Org nr 925 378 577, Øvre Måsan 14 C, 1385 Asker 

Kontakt daglig leder: Magnus Weisæth 96622578, mw@utvendigrenhold.no 

Drammen:

Bking Services AS Org nr 925 520 195, Engene 106, 3012 Drammen

Kontakt daglig leder: Bradley King 47602005, bk@utvendigrenhold.no

Trondheim

Ren Fasade AS Org nr 926 677 926, Rønningsbakken 23, 7045 Trondheim

Kontakt daglig leder: Stian Solberg, 40072420, stian@utvendigrenhold.no

Bergen

Bergen Fasadevask AS Org nr 930774405 , Nordre Toppe 55, 5136 Mjølkeråen

Kontakt daglig leder: Christoffer Knarvik 46629391, ck@utvendigrenhold.no 

Innlandet 

Olsens Service AS Org nr 925 104 701, J. Schanche Olsens gate 11 A, 4307 Sandnes

Kontakt daglig leder: Remy Olsen 94170737, ro@utvendigrenhold.no

Østfold

Charge Norge AS Org nr 925 118 451, Stasjonsveien 68 A, 1746 Skjeberg.

Kontakt daglig leder: Yaroslav Ekimov 46129998, ye@utvendigrenhold.no

 

Generelle vilkår

Hovedtrekk

Arbeidet utføres av Utvendigrenhold som står fritt til å bruke egne ansatte og/eller underleverandører for å utføre det avtalte oppdraget. I avtalen/oppdraget skal det komme tydelig frem hva som er omfanget av oppdraget. Tjenester som er ut over omfang vil naturligvis faktureres som tillegg etter avtale. Eksempel på dette kan være skraping av malingsflekker på vinduer, når en har bestilt vindusvask. Rydding og klargjøring før vask er kundens ansvar, og ikke inkludert i prisen. Kunde plikter å opplyse om forhold som krever forholdsregler for Utvendigrenhold, dette kan eksempelvis være vinduer med solfilm, belysning eller installasjoner som ikke tåler vann osv. 

Tilbud

Tilbudet er gyldig 14dager fra dags dato om ikke annet er spesifisert. Prisene i tilbudet er spesifisert med mva. Aksept av tilbud med frekvens blir sett på som en løpende kontrakt, uten utløpsdato eller bindingstid. Utvendigrenhold trenger en 7 dagers oppsigelsestid på privatkunder og 30 dager for næringskunder (se punkt for løpende avtaler) 

Hms

Våres mål er å unngå null uønskede hendelser. I følge Byggherre forskriften § 7.Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, er eier av bygget ansvarlig for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt til enhver tid. Vi ønsker å forebygge dette ved å utfører en risikoanalyse på alle oppdrag som inneholder risikoelementer som krever dette. Vi kan til enhver tid dokumentere lovpålagt opplæring av de tjenestene og utstyret vi benytter. Både utstyr og kjemikalier benyttes i henhold til veiledning og forebyggende tiltak i datablad. Vi at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 

Forsikring

Vi bekrefter å ha lovpålagt forsikring og ansvarsforsikring som dekker skade på 3. part opp til 10 millioner på eiendeler. Om det blir benyttet innleid arbeidskraft eller annen aktør vil Utvendigrenhold tilstrebe å sørge for at forsikring er etablert for alle ledd og du som kunde kan forholde deg til at dette er Utvendigrenhold ansvarlig for. 

Utførsel av oppdrag

Normalt utføres arbeidet mellom kl 07.00 og 18.00. I travle perioder kan det forekomme arbeid utover dette. Våre oppdrag utføres hele året, så lenge været tillater dette.

Hvis kunden ønsker levering på bestemt dato/klokkeslett kan det tilkomme tillegg for kjøring hvis vi ikke kan utføre ditt oppdrag i sammenheng med nærliggende oppdrag. 

Leveringstid kan i noen tilfeller variere ut i fra sesong og tilgjengelighet på våre maskiner. Utvendigrenhold vil varsle når vi har planlagt oppdrag hos deg via epost+sms (min 48 timer før oppstart), og et nytt varsel 24 timer før oppstart av oppdrag samt beskjed når oppdraget er avsluttet. Om informasjonen i oppdraget ikke stemmer med det som ser bestilt så må du varsle, da dette er grunnlaget for faktura. Du kan alltid se dine tilbud, kommende og utførte oppdrag med tilhørende bilder og dokumentasjon på www.utvendigrenhold.servicebridge.com

Fakturering

Alle oppdrag faktureres med forfall etter 14 dager hvis ikke annet er avtalt.

Faktura distribueres med følgende metoder i prioritert rekkefølge: 

 1. Efaktura med avtalegiro mulighet
 2. EHF
 3. Epost 
 4. Post. 

Har din bank mulighet for å betale efaktura via vips, er dette også tilgjengelig på våre fakturaer. Kreditnota vil ikke dukke opp i nettbank men på epost eller post. 

Ved for sen betaling påløper purregebyr og renter ihht aktuell rente- og inkassolovgivning. Leverandøren  forbeholder seg retten til å bruke 3. part til inndrivelse av utestående krav og har for tiden et samarbeid med Hokas Credit AS. 

eFaktura

Med eFaktura kan din bedrift sende fakturaer elektronisk til alle privatkunder, uavhengig av hvilken bank de bruker.

Det gir reduserte kostnader og bedre betalingsinformasjon for bedriften, og enklere og mer oversiktlig regningsbetaling for kundene. 

Fakturamottakere (privatkunder) kan i nettbanken velge å akseptere eFaktura fra alle tilbydere.

Avtalegiro

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger.

For din bedrift betyr dette mindre utestående, og lavere faktureringskostnader.

Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra betalers konto på forfallsdato. Utvendig Renhold sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til å benytte AvtaleGiro, og banksystemet sørger for at det trekkes automatisk på forfallsdato. Fakturamottakere (privatkunder) kan i nettbanken velge å akseptere AvtaleGiro fra alle tilbydere.

Reklamasjon

Reklamasjoner må meldes inn senest 7 dager etter utført oppdrag. 

Vi forbeholder oss retten til å utføre oppdraget om igjen til den forventede kvalitet er oppnådd. Vi gjør oppmerksom på at uvær og nedbør vil kunne være årsak til at resultat blir noe svekket i etterkant av utført oppdrag, særlig i forhold til vindusvask. Du kan alltid se dine tilbud, kommende og utførte oppdrag med tilhørende bilder og dokumentasjon via sin aktuelle avdeling: https://utvendigrenhold.no/kontakt/ 

Løpende avtaler

Løpende avtaler uten avtalt varighet løper inntil de blir sagt opp av en av partene.

Da vi tilstrebe å planlegge våre oppdrag 30 dager før oppstart, må avtalen sies opp skriftlig 30 dager før neste utførsel. Vi forbeholder oss retten til å justere prisen på løpende oppdrag en gang i året. Vi priser løpende avtaler lavere enn enkeltoppdrag, så når et løpende oppdrag kanselleres etter en utførsel vil dette ses på som et enkeltoppdrag og etterfaktureres med et påslag på 30%.

Bestilling på nett

Ved bestilling

Ved bestilling så forplikter dette på samme måte som i alle andre nettbutikker.

Kunde er ansvarlig for å gi tilstrekkelig og riktig informasjon slik at vi kan utføre oppdraget. Om bestilt omfang ikke stemmer overens med virkeligheten forbeholder vi oss retten til å endre dette ihht. våre nettpriser. Du må gjerne komme med ønsker om når du ønsker at vi skal komme til deg, så skal vi gjøre det vi kan for å imøtekomme dette. Når vi får bestillinger på lokasjoner vi ikke kan levere vil vi umiddelbart informere deg om dette. Om du ønsker å bestille via tlf. eller e-post kan vi fint hjelpe med dette, men da vil ikke nettside priser være gjeldene da vi må administrere bestillingen manuelt.

Tilbud og kampanjer

Vi kjører en rekke kampanjer og tilbud, som er forbeholdt nye kunder eller tjenester du ikke har løpende avtale på fra før. Våre tilbud eller kampanjer skal definere hvilke tjenester det er tilbud på, hva tilbudet er og hvor lenge det varer samt hvordan du skal benytte deg av det. 

Personvern

Introduksjon

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning (GDPR). Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Behandling av opplysninger

Det er frivillig for dem som besøker våre kanaler, å oppgi personopplysninger. Kontakter du oss via våre kanaler samtykker du til at vi benytter dine persondata (navn, e-post adresse, selskapsnavn og telefonnummer) for å gi deg relevante budskap og tilbud. Vi vil aldri selge informasjonen din videre til andre, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake. 

Personvernerklæringen

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du bruker våre tjenester, som ved å opprette en konto, bestille tjenester og gjennomføre kjøp, gir du oss typisk følgende opplysninger:

 • Kontaktinformasjon, som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.
 • Betalingsinformasjon, som kortnummer og betalingsmetode.
 • Kommunikasjon, som når du kontakter support eller har dialog med oss.
 • Opplysninger som samles inn om deg. Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger: 
 • Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse.

Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår policy om informasjonskapsler).

Bruksinformasjon, som når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger og klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår policy om informasjonskapsler).Lokasjonsinformasjon, dvs. informasjon om hvor du befinner deg. Disse opplysningene innhentes ved bruk av cookies (se vår policy om informasjonskapsler).

Preferanser, dvs. informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi både ved at du oppgir interesser, ved å analysere din bruk av våre nettsider og dine kjøp og fra våre samarbeidspartnere (profilering).

Hvordan bruker vi opplysningene?

 • Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:
 • For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.
 • For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og
 • For å gi deg tilpasset markedsføring og innhold på våre nettsider. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon, bruksinformasjon, lokasjonsinformasjon og preferanser.
 • For å forbedre våre varer og tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for punktene over er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, blant annet fordi noen av våre leverandører og konsernselskaper befinner seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger ved å ta kontakt med oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter:

 • Kontaktopplysninger innen 1 år.
 • Henvendelser senest innen 1 år.
 • Teknisk informasjon senest, definert av informasjonskapselens varighet.
 • Lokasjonsinformasjon, definert av informasjonskapselens varighet.
 • Bruksinformasjon, definert av informasjonskapselens varighet.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.
 • Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.
 • Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen.Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies/informasjonskapsler.

Du finner mer informasjon om dette under;

 1. Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.
 2. Om du besøker vår innloggingsside, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.
 3. Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for “husk meg”, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.
 4. Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Samarbeidspartnere og tredjepartsaktører:

Google/ Samler data om antall ganger en bruker har besøkt nettsiden, samt datoer for første og mest nylige besøk. Google Analytics Sporingskode som logfører detaljer om besøkendes nettleser og enhet. 

Facebook/ Facebook til å levere en serie reklameprodukter som for eksempel sanntids budgivning fra tredjeparts annonsører. Facebook pixel vil også følge eventer fra nettsiden som side besøk osv. 

Hubspot:CRM system for kommunikasjon med kunde, er koblet sammen med nettside for å etablere en riktig identitet på kunder basert på hendelser. 

Fieldservice/ Oppdrag System med informasjon om oppdrag.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:post@utvendigrenhold.no

Siste revidert: 18.10.22

Revidert av ansvarlig for vilkår Daglig leder: Jonathan Røthe 

Takvask pristilbud

Om du fyller ut dette enkelt skjemaet så kan vi sende deg et meget godt tilbud på akkurat det du trenger innen kort tid.