Innholdsfortegnelse:

 1. Informasjon om Utvendig Renhold AS
 2. Generelle vilkår
  1. Hovedtrekk
  2. Tilbud
  3. Hms
  4. Forsikring
  5. Utførsel av oppdrag
  6. Fakturering
  7. Reklamasjon
  8. Løpende avtaler
 3. Bestilling på nett
  1. Ved bestilling
  2. Tilbud og kampanjer
 4. Personvern
  1. Introduksjon
  2. Behandling av opplysninger
  3. Informasjonskapsler
  4. Innsyn

Informasjon om Utvendig Renhold AS

Utvendig Renhold AS (heretter benevnt Utvendigrenhold) har org nr. 917 427 348 har forretningsadresse Skinnerheia 22, 4634 Kristiansand. Henvendelser kan sendes til post@utvendigrenhold.no. Utvendigrenhold har STARTBANK og HMS-kort renhold sertifisering som dokumenterer at vi er et seriøst selskap som ivaretar loven, de ansatte og våre kunders interesse.  

Generelle vilkår

Hovedtrekk

Arbeidet utføres av Utvendigrenhold som står fritt til å bruke egne ansatte og/eller underleverandører for å utføre det avtalte oppdraget. I avtalen/oppdraget skal det komme tydelig frem hva som er omfanget av oppdraget. Tjenester som er ut over omfang vil naturligvis faktureres som tillegg etter avtale. Eksempel på dette kan være skraping av malingsflekker på vinduer, når en har bestilt vindusvask. Rydding og klargjøring før vask er kundens ansvar, og ikke inkludert i prisen. Kunde plikter å opplyse om forhold som krever forholdsregler for Utvendigrenhold, dette kan eksempelvis være vinduer med solfilm, belysning eller installasjoner som ikke tåler vann osv. 

Tilbud

Tilbudet er gyldig 2 måneder fra dags dato om ikke annet er spesifisert.

Prisene i tilbudet er spesifisert med mva. 

Aksept av tilbud med frekvens blir sett på som en løpende kontrakt, uten bindingstid.

Hms

Våres mål er å unngå null uønskede hendelser. I følge Byggherre forskriften § 7.Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, er eier av bygget ansvarlig for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt til enhver tid. Vi ønsker å forebygge dette ved å utfører en risikoanalyse på alle oppdrag som inneholder risikoelementer som krever dette. Vi kan til enhver tid dokumentere lovpålagt opplæring av de tjenestene og utstyret vi benytter. Både utstyr og kjemikalier benyttes i henhold til veiledning og forebyggende tiltak i datablad. 

Forsikring

Vi bekrefter å ha lovpålagt forsikring og ansvarsforsikring som dekker skade på 3. part opp til 10 millioner på eiendeler.

Utførsel av oppdrag

Normalt utføres arbeidet mellom kl 07.00 og 18.00. I travle perioder kan det forekomme arbeid utover dette. Våre oppdrag utføres hele året, så lenge været tillater dette.

Hvis kunden ønsker levering på bestemt dato/klokkeslett kan det tilkomme tillegg for kjøring hvis vi ikke kan utføre ditt oppdrag i sammenheng med nærliggende oppdrag. 

 

Leveringstid kan i noen tilfeller variere ut i fra sesong og tilgjengelighet på våre maskiner. Utvendigrenhold vil varsle når vi har planlagt oppdrag hos deg via epost+sms (min 48 timer før oppstart), og et nytt varsel 24 timer før oppstart av oppdrag samt beskjed når oppdraget er avsluttet. Om informasjonen i oppdraget ikke stemmer med det som ser bestilt så må du varsle, da dette er grunnlaget for faktura. Du kan alltid se dine tilbud, kommende og utførte oppdrag med tilhørende bilder og dokumentasjon på www.utvendigrenhold.servicebridge.com

Fakturering

Alle oppdrag faktureres med forfall etter 14 dager hvis ikke annet er avtalt.

Faktura distribueres med følgende metoder i prioritert rekkefølge: Efaktura med avtalegiro mulighet, EHF, epost og post. Har din bank mulighet for å betale efaktura via vips, er dette også tilgjengelig på våre fakturaer. Kreditnota vil ikke dukke opp i nettbank men på epost eller post. 

 

Ved for sen betaling påløper purregebyr og renter ihht aktuell rente- og inkassolovgivning. Leverandøren  forbeholder seg retten til å bruke 3. part til inndrivelse av utestående krav og har for tiden et samarbeid med Hokas Credit AS. 

Reklamasjon

Reklamasjoner må meldes inn senest 7 dager etter utført oppdrag. 

Vi forbeholder oss retten til å utføre oppdraget om igjen til den forventede kvalitet er oppnådd. Vi gjør oppmerksom på at uvær og nedbør vil kunne være årsak til at resultat blir noe svekket i etterkant av utført oppdrag, særlig i forhold til vindusvask. Du kan alltid se dine tilbud, kommende og utførte oppdrag med tilhørende bilder og dokumentasjon på www.utvendigrenhold.servicebridge.com .

 

Løpende avtaler

Løpende avtaler uten avtalt varighet løper inntil de blir sagt opp av en av partene.

Da vi tilstrebe å planlegge våre oppdrag 30 dager før oppstart, må avtalen sies opp skriftlig 30 dager før neste utførsel. Vi forbeholder oss retten til å justere prisen på løpende oppdrag en gang i året. Vi priser løpende avtaler lavere enn enkeltoppdrag, så når et løpende oppdrag kanselleres etter en utførsel vil dette ses på som et enkeltoppdrag og etterfaktureres med et påslag på 30%.

Bestilling på nett

Ved bestilling

Ved bestilling så forplikter dette på samme måte som i alle andre nettbutikke.

Kunde er ansvarlig for å gi tilstrekkelig og riktig informasjon slik at vi kan utføre oppdraget. Om bestilt omfang ikke stemmer overens med virkeligheten forbeholder vi oss retten til å endre dette ihht. våre nettpriser. 

Du må gjerne komme med ønsker om når du ønsker at vi skal komme til deg, så skal vi gjøre det vi kan for å imøtekomme dette. Når vi får bestillinger på lokasjoner vi ikke kan levere vil vi umiddelbart informere deg om dette. Om du ønsker å bestille via tlf. eller e-post kan vi fint hjelpe med dette, men da vil ikke nettside priser være gjeldene da vi må administrere bestillingen manuelt.

Tilbud og kampanjer

Vi kjører en rekke kampanjer og tilbud, som er forbeholdt nye kunder eller tjenester du ikke har løpende avtale på fra før. Våre tilbud eller kampanjer skal definere hvilke tjenester det er tilbud på, hva tilbudet er og hvor lenge det varer samt hvordan du skal benytte deg av det. 

Personvern

Introduksjon

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning (GDPR).

Behandling av opplysninger

Det er frivillig for dem som besøker våre kanaler, å oppgi personopplysninger. Kontakter du oss via våre kanaler samtykker du til at vi benytter dine persondata (navn, e-post adresse, selskapsnavn og telefonnummer) for å gi deg relevante budskap og tilbud. Vi vil aldri selge informasjonen din videre til andre, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din når du besøker våre kanaler. Filene blir slettet automatisk etter en viss tidsperiode. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå lagring av informasjonskapsler. 

Innsyn

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i de personopplysningene som vi behandler om deg, og rett til å be om korreksjon eller sletting av de innsamlede opplysningene. Du har rett til å trekke ditt samtykke tilbakeSiste revidert: 02.12.19

Revidert av ansvarlig for vilkår Daglig leder: Jonathan Røthe og Jean Salvesen

Ikke forlat oss!

Vi vil gjerne hjelpe deg

Om du fyller ut et enkelt skjema så kan vi sende deg et meget godt tilbud på akkurat det du trenger.